CAD Konsult Syd - CADskolan Online: AutoCAD Finess

  CADskolan Online: AutoCAD Finess


 

Innehåll:
Artiklar som förklarar och visar på mervärden i AutoCAD/ AutoCAD LT.

För vem?
För alla, som helt och fullt vill kunna utnyttja funktionaliteten i AutoCAD/ AutoCAD LT.

Ny artikel: 0 - 4 veckor gammal
Artikel: 5 - 8 veckor gammal
  = Filmklipp
Uppdaterad artikel: 0 – 8 veckor gammal

Du behöver logga in för att kunna läsa artiklarna.

 
ArtikelnamnFilmklippAutoCADversion
Anpassningar
CUIx 005: Menyfilen2019-
CUIx 010: Customize User Interface Exchange2017-
CUIx 012: Workspace. Kopiera verktyg mellan olika Workspace2019-
CUIx 020: Verktygsfält. Skapa nytt2018-
CUIx 022: Verktygsfält. Komplettera med nytt verktyg2018-
CUIx 024: Verktygsfält. Växla verktygsordningen2018-
CUIx 030: Quick Properties. Anpassa2013-
CUIX 035: Rollover Tooltip. Anpassa2013-
CUIx 105: Shortcut-meny. Flytta ett verktyg2013-
CUIx 110: Shortcut-meny. Komplettera med ett verktyg2013-
CUIx 200: Återställ2011-
CUIx 300: Dubbelklick. Beteende. Standard2014-
CUIx 310: Dubbelklick. Ändra beteendet till "Add Selected"2014-
Data länk: Excel - AutoCAD
Express Tools 10: Innehåll2013-
Express Tools 15: Installera i efterhand2013-
Externa referenser 10: Sökväg. Tre typer2011-
Externa referenser 20: Sökväg. Ändra2011-
Kommando 02: Gör egen knapp. "Konvertera Line to Pline"2007-
Kommando 03: Gör egen knapp. "Zoom Extents - och lite till"2009-
Kommando 04: Gör egen knapp. Fler exempel2007-
Kommando 05: Gör egen knapp. Snap. Mitt emellan 2 p2007-
Kommando 06: Gör egen knapp. "Återställ Objektsnappinställning"2010-
Kommando 07: Gör egen knapp. DDATTE2013-
Kommando 20: Gör egen knapp. "FadeXref"2011-
Linjetyper 01: Var finns definitionerna2011-
Linjetyper 02: Koder för Streck, Punkt och Tomrum2007-
Linjetyper 03: Skapa egen fil för linjetyper2007-
Linjetyper 04: Skapa linjetyp. Tre Streck2007-
Linjetyper 05: Skapa linjetyp. Streck, Punkt, Streck2007-
Linjetyper 06: Koder för Text2007-
Linjetyper 07: Text. Dagvatten. D 600 Btg2007-
Linjetyper 08: Text . Tele. Roterad2007-
Linjetyper 09: Skapa linjetyp. Dränering2007-
Linjetyper 20: Missing SHX-files2011-
Menyer 2: Menyer och Workspace2007-
Quick Access Toolbar 052012-
Quick Access Toolbar 10: Komplettera via Ribbon2012-
Quick Access Toolbar 15: Komplettera via CUI2012-
Quick Access Toolbar 20: Komplettera med verktyget Ribbon2012-
Quick Access Toolbar 35a: Skapa nytt fält2013-
Quick Access Toolbar 35b: Anslut nya fältet till Workspace2013-
Ribbon 05: Panel. Lägg till ett verktyg2010-
Ribbon 30: Panel. Skapa. Enradig2010-
Ribbon 32: Panel. Skapa. Flerradig2010-
Ribbon 34: Panel. Skapa. Drop-down2010-
Ribbon 36: Panel. Skapa. Verktyg. Storlek2010-
Ribbon 40: Flik (Tab). Egenanpassad. Skapa ny Flik2020-
Ribbon 42: Flik (Tab). Egenanpassad. Anslut Paneler2020-
Ribbon 60: Urvalsflik2010-
Ribbon 65: Urvalsflik. Egenanpassad. Skapa ny flik2011-
Ribbon 67: Urvalsflik. Egenanpassad. Anslut paneler2011-
Ribbon 69: Urvalsflik. Egenanpassad. Förbind med CTS2011-
Räknedosa 10: Matematik. Konstanter och Funktionsuttryck2018-
Räknedosa 20: Matematik. Gyllene Snittet2018-
Räknedosa 25: Matematik. Del av sträcka2018-
Räknedosa 30: Matematik. Linjers virtuella skärningspunkt2018-
Shortcut Meny 15: Måttsättning. Break2011-
Systemvariabler 10: Vad är en Systemvariabel? Hur ändras den?2018-
Systemvariabler 15: Vanligt förekommande Systemvariabler2019-
Systemvariabler 20: Lista (read only) samtliga Systemvariabler2019-
Systemvariabler 25: System Variable Changed2019-
Systemvariabler 30: Hjälpbeskrivning av samtliga Systemvariabler2019-
Tangentval 10: "Ctrl + tecken" och "Funktionstangenterna"2016-
Tangentval 20: Skapa nytt Tangentval2016-
Tangentval 30: Tillfällig blockering/växling av vissa funktioner2016-
Text 20: "?" i stället för å, ä, ö2013-
Verktyg 010: Match Properties. På "Quick Access Toolbar"2011-
Verktyg 015: Match Properties. På Ribbon: Home > Modify2011-
Verktyg 020: Match Properties. På en Shortcutmeny2011-
Verktyg 050: QuickCUI. Komplettera med nya verktyg2017-
Verktygsfält 01: Knappar - Ta bort/Lägg till2006-
Verktygsfält 02a: Skapa egen grupp (Custom) för egna verktygsfält2009-
Verktygsfält 02b: Skapa verktygsfältet Viewports i Custom2009-
Verktygsfält 03: Custom. Byt namn och komplettera2006-
Verktygsfält 04: Custom. Skapa samlingsverktygsfält2006-
Verktygsfält 05: Komplettera med Match Properties2007-
Verktygsfält 06B: Quick Access Toolbar2010-
Verktygsfält 06C: Quick Access Toolbar 2010. Ribbon2010-
Verktygsfält 07: Komplettera med Ändra till Bylayer
Verktygsfält 08: Viewports Lock/Unlock2007-
Verktygsfält 09: Ut på nätet. Öppna hemsida2007-
Verktygsfält 10: UCS II. Dialogruta. Öppna med rätt flik2009-
Verktygsfält 11: Töa alla lager/Tänd alla lager2009-
Verktygsfält 20: Utspridda skalkopior. Samla ihop2010-
Verktygsfält 30: Favoriter2013-
 
Till papper
Publish 10: Skriv ut flera ritningar samtidigt2015-
Publish 15: Layouter. Lägg till/Ta bort2011-
Publish 20: Layouter. Förhandsgranska2011-
Publish 25: Skriv ut2011-
Publish 30: Förteckningar över valda layouter2011-
Sheet Set 10: Samlingsplats för Layouter2020-
Sheet Set 15: Skapa ett nytt Sheet Set2014-
Sheet Set 17: Öppna ett befintligt Sheet Set2014-
Sheet Set 20: Ta bort ett befintligt Sheet Set2014-
Sheet Set 25: Lägg till /Ta bort Layouter i ett Sheet Set2014-
Sheet Set 30: Stuva om bland Mappar och Layouter2014-
Sheet Set 35: Öppna en Layout2014-
Sheet Set 40: Layouter. Skriv ut/Skicka2014-
Sheet Set 45: Layouter. Skriv ut/Skicka. Skapa undergrupper2014-
 
Block
Block 10: Attribut. Skapa. Elevationsmarkering som exempel2017-
Block 12: Attribut. Automatisk elevation. Använd Field2017-
Block 14: Attribut. Skapa. Olika gestaltningar2017-
Block 16: Attribut. Ändra Attribut i befintligt Block2018-
Block 50a: Attribut-utdrag. Dörrar. Förutsättningar2017-
Block 50c: Attribut-utdrag. Dörrar. Skapa Mallfil2017-
Block 50e: Attribut-utdrag. Dörrar. Gör utdraget2017-
Block 50g: Attribut-utdrag. Dörrar. Uppdatera utdraget2017-
Dynamiskt Block 03: Baspunkt. Definiera ny2018-
Dynamiskt Block 04: Alignment. Placera i linje med2018-
Dynamiskt Block 05: Rithuvud. Växla text med Dynamiskt block2007-
Dynamiskt Block 10: Flipp. Med dörr som exempel2007-
Dynamiskt Block 15: Stretch. Utan/med fasta värden2007-
Dynamiskt Block 20: Visibility. Med dörr som exempel2007-
Dynamiskt Block 21: Visibility. Med orienteringsfigur som exempel2012-
Dynamiskt Block 25: Revpil. Skapa med attribut2010-
Dynamiskt Block 30: Revpil. Fyllning - med/utan2010-
Dynamiskt Block 35: Färgad pil. Växla färg2010-
Dynamiskt Block 50: Fönsterjustering2018-
 
Konstruktion Bygg
3D i AutoCAD LT 110: Rita en vägg2016-
3D i AutoCAD LT 112: Rita en vägg. Kopiera, Rotera, Flytta2016-
3D i AutoCAD LT 114: Rita en vägg. Stretch, Spegla2016-
3D i AutoCAD LT 116: Rita en vägg. Hatch, UCS-anpassning2016-
3D i AutoCAD LT 130: Rita en vägg. Elevation (Elev)2016-
3D i AutoCAD LT 140: Rita en vägg. Thickness (Tjocklek)2016-
3D i AutoCAD LT 142: Rita en vägg. Thickness. Hatch2016-
Fönster 010: Fördela fönster lika utefter en vägg2013-
Tillbyggnad 010. Takfotsmöte2013-
 
Dynamisk info
Fält 01: Introduktion2015-
Fält 02: På ritramen. Filnamn och utskriftsdatum2009-
Fält 03: På ritramen. Titel, Ämne, Författare2009-
Fält 04: På ritramen. Kundinformation2009-
Fält 05: Area. För objekt på ritytan2015-
Fält 20: Koordinater. Utsättning på ritytan2015-
Fält 30: I Rithuvudet. Koppling till filens Drawing Properties2016-
Xref 1: Namn och sökväg på ritblanketten2007-